• We willen jullie graag op de hoogte stellen van de voortgang van het project voor veldverlichting rondom ons voetbalveld.

  Na de ledenvergadering op 2 november 2023 hebben we een commissie samengesteld voor het realiseren van de veldverlichting. Deze bestaat uit Richard Hoogland, Rimmer Schipper, Wiebe Rein Kuiper, Geert Prins en Fimme Jan van der Wal.

  In de afgelopen maanden hebben we hard gewerkt aan het verkrijgen van de benodigde vergunningen. Dit proces verliep echter niet zonder uitdagingen. Na initiële indiening bleek dat de vergunning uitgebreid moest worden door ook aanvragen in te dienen bij het waterschap. Bovendien moesten we rekening houden met nieuwe wetgeving voor kwaliteitsborging, wat leidde tot strengere eisen aan het plaatsen van de veldverlichting.

  Ondanks deze obstakels hebben we op donderdag 13 maart j.l. opnieuw de vergunning ingediend. Helaas heeft dit vertraging veroorzaakt in ons oorspronkelijke plan. We hadden gehoopt om eind maart al te starten met de voorbereidende werkzaamheden, maar gezien de gewijzigde eisen lijkt het verstandiger om hiermee te wachten totdat we de definitieve vergunning binnen hebben.

  Onze nieuwe planning is om halverwege mei te starten met de voorbereidende werkzaamheden, zodat de veldverlichting eind juni geplaatst kan worden. We begrijpen dat dit niet helemaal overeenkomt met onze initiële verwachtingen, maar het is cruciaal dat de veldverlichting voor september geïnstalleerd is, wanneer het 's avonds eerder donker wordt en we de verlichting echt nodig hebben.

  We houden jullie op de hoogte van verdere ontwikkelingen.

  Commissie veldverlichting