• Hierbij weer een update over de voortgang van het project voor veldverlichting rondom ons voetbalveld.

  Op Hemelvaartsdag zijn we begonnen met het graven van de sleuven voor de kabels, het leggen van de kabels. Deze werkzaamheden zijn succesvol afgerond dankzij de inzet van onze vrijwilligers en commissieleden. In de weken daarna zijn de lichtmasten ingekort en voorzien van extra strippen voor een betere hechting aan de betonnen fundering.

  Zoals we in de vorige update schreven, hadden we verwacht de vergunning in week 20 te ontvangen, maar dit werd iets later. Na ontvangst van de vergunning volgde een bezwaarperiode van zes weken. Omdat Oostendorp de LED-armaturen pas wilde inkopen zodra wij hen betaald hadden, en wij niet het risico wilden lopen dat er bezwaar werd gemaakt, zijn de LED-armaturen nog maar kortgeleden ingekocht. Vanwege de levertijd van de LED-armaturen zullen de lichtmasten op maandag 15 en dinsdag 16 juli door Oostendorp geplaatst worden.

  In de komende twee weken zullen onze vrijwilligers de voorbereidende werkzaamheden uitvoeren om alles gereed te maken voor de installatie. Daarnaast zal TRB Hendrie de Vries de meterkast aanpassen en het aansluiten van de stroomkabels realiseren. Direct na de installatie van de lichtmasten zal de bekisting en de bewapening voor de fundering aangebracht  worden en zal het beton gestort worden. Waarna de herstelwerkzaamheden zoals het aanvullen van de gaten en het herstellen van de bestrating en het hekwerk gestart worden. Wanneer alles goed verloopt dan wordt het project in week 30 afgerond.

  Commissie veldverlichting

  23-4-2024:

  We willen jullie graag een update geven over de voortgang van het project voor veldverlichting rondom ons voetbalveld, als vervolg op ons eerdere bericht van 17 maart 2024.

  Het proces voor de aanvraag van de vergunning is niet geheel zonder problemen verlopen, maar we zijn verheugd jullie te informeren dat we deze week bericht hebben ontvangen van de gemeente dat het er goed uitziet en dat we de vergunning waarschijnlijk in week 20 (13 mei) zullen ontvangen.

  Na een bijeenkomst met de commissie afgelopen maandag hebben we besloten om op Hemelvaartsdag te starten met de voorbereidingen. Op die dag zullen de sleuven voor de kabels worden gegraven, de kabels worden gelegd en er zal een aansluiting worden gemaakt naar de meterkast.

  In de daaropvolgende weken zullen de lichtmasten worden ingekort en voorzien van extra strippen voor een betere hechting aan de betonnen fundering. Oorspronkelijk was het plan om de lichtmasten in week 23 (3 juni) door Oostendorp te laten plaatsen, maar er bestaat een kans dat De Wâlde 1 nog nacompetitie moet spelen. Aangezien het trainingsveld al gesloten is, moeten ze op het hoofdveld kunnen trainen. Echter, door de noodzaak om de lichtmasten de eerste dagen na plaatsing in evenwicht te houden met kabels, kan er dan niet getraind worden. Dit risico kunnen we niet lopen en daarom zullen de lichtmasten in week 25 (17 juni) worden geplaatst.

  We danken jullie voor jullie begrip en geduld tijdens dit proces. We kijken ernaar uit om de veldverlichting spoedig te kunnen gebruiken en zullen jullie op de hoogte houden van verdere ontwikkelingen.

  Commissie veldverlichting

   

  17-3-2024:

  We willen jullie graag op de hoogte stellen van de voortgang van het project voor veldverlichting rondom ons voetbalveld.

  Na de ledenvergadering op 2 november 2023 hebben we een commissie samengesteld voor het realiseren van de veldverlichting. Deze bestaat uit Richard Hoogland, Rimmer Schipper, Wiebe Rein Kuiper, Geert Prins en Fimme Jan van der Wal.

  In de afgelopen maanden hebben we hard gewerkt aan het verkrijgen van de benodigde vergunningen. Dit proces verliep echter niet zonder uitdagingen. Na initiële indiening bleek dat de vergunning uitgebreid moest worden door ook aanvragen in te dienen bij het waterschap. Bovendien moesten we rekening houden met nieuwe wetgeving voor kwaliteitsborging, wat leidde tot strengere eisen aan het plaatsen van de veldverlichting.

  Ondanks deze obstakels hebben we op donderdag 13 maart j.l. opnieuw de vergunning ingediend. Helaas heeft dit vertraging veroorzaakt in ons oorspronkelijke plan. We hadden gehoopt om eind maart al te starten met de voorbereidende werkzaamheden, maar gezien de gewijzigde eisen lijkt het verstandiger om hiermee te wachten totdat we de definitieve vergunning binnen hebben.

  Onze nieuwe planning is om halverwege mei te starten met de voorbereidende werkzaamheden, zodat de veldverlichting eind juni geplaatst kan worden. We begrijpen dat dit niet helemaal overeenkomt met onze initiële verwachtingen, maar het is cruciaal dat de veldverlichting voor september geïnstalleerd is, wanneer het 's avonds eerder donker wordt en we de verlichting echt nodig hebben.

  We houden jullie op de hoogte van verdere ontwikkelingen.

  Commissie veldverlichting