• De Paaseieren actie van de Wâlde was een groot succes! Alle zakjes zijn verkocht!

    Grote dank gaat uit naar alle vrijwilligers en jeugdspelers en sponsor PLUS Siemonsma uit Balk